Augment del seu tamany (Goll)

Disfunció: hipo / hipertiroidisme

Tiroiditis

Càncer de tiroides

D´altres malalties