Tractament dietètic, adaptat a cada cas

Programes per establir hàbits de vida saludables, individualitzats i grupals

Tractaments farmacològics

Tractaments locals