• Assessorament Nutricional

  • Dietes Especials i en Diferents Etapes:

– Creixement              -Esport

– Gestació                   -Menopausa

– Geriàtrica                -Osteoporosi