CURRICULUM VITAE

Dr. Andreu Nubiola Calonge  

Lloc de naixement: Barcelona, ​​el 15 d’abril de 1958

Casat, 2 fills

Llicenciat en Medecina per la Universitat Autònoma de Barcelona

Especialista en Endocrinologia i Nutrició, via MIR. A l’Hospital Clínic de Barcelona

Professor de Medecina a la Universitat de Barcelona (UB)

Investigació Doctoral: Trasplantament d’illots de Langerhans en animals d’experimentació

Responsable de la Unitat d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de l’Esperit Sant. Sta Coloma de Gramenet, Barcelona, ​​on desenvolupa la seva principal labor assistencial i investigadora

Responsable del Servei d’Endocrinologia de PAMEM (IMAS), adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona

Professor del CESNID (Centre de Estudis Superiors en Nutrició i Dietètica Humana) Universitat de Farmàcia (UB). Sta Coloma de Gramenet. Barcelona

Col·laborador docent en el Curs Nacional de Lipidologia Clínica (FIPEC) que se celebra a Barcelona amb periodicitat anual des de 2007.

Responsable de la Unitat de Lípids (CatSalut) de l’Hospital de l’Esperit Sant de Sta Coloma de Gramenet. Barcelona

Membre de l’Associació Catalana de Diabetis (ACD) i de la Societat Espanyola de Diabetis (SED), coordinador del grup de treball en risc cardiovascular.

Més de 30 publicacions en Revistes científiques de la Especialitat, de gran impacte, com a primer signant.

Més de 30 comunicacions a congressos nacionals i internacionals

Investigador Principal en més de 30 estudis clínics multicèntrics, aleatoris, doble cec, en fase 2 i fase 3, en els darers 10 anys, en relació amb el seu principal tema d’interès: Diabetis i obesitat

Director Mèdic del Servei d’Endocrinologia de Medigrup Nubiola SL,  desenvolupan la seva activitat assistencial privada, a la Clínica Nostra Senyora del Remei, de Barcelona.

Enllaç a Clínica del Remei   https://www.clinicaremei.org/sites/default/files/endocrino_sense_plecsv2.pdf