Diagnòstic i tractament individualitzat

Estudi de complicacions i tractament de co-morbilitats

Educació diabetològica

Hàbits de vida adients