La prevenció es molt important. Fem les exploracions necessàries per saber realment la teva situació cardiovascular

Adquirir uns hàbits de vida saludables, es el primer pas, deixa que t´ho expliquem

De vegades, es fà imprescindible utilitzar fàrmacs, per assolir els objectius fixats. Sempre amb la seva justa mesura, evitant efectes indesitjables e interaccions entre ells. En tot cas, valorem risc-benefici.