• Dietoteràpia

  • Diabetis

  • Dietes oncològiques

  • Tractament d’al·lèrgies alimentàries

  • Test d’intol·leràncies alimentàries