Coneixements i generalitats de la diabetis

Autocontrol de glucemia capilar y/o sensors

Tècnica d’autoinjecció d’insulina i d’altres fármacs

Dieta i diabetis

Diabetis gestacional

Classes individuals i grupals