La mesoteràpia és una tècnica enfocada a moldejar la figura de forma localitzada, molt consolidada i amb resultats contrastats i demostrats. Consisteix en l’administració de substàncies lipolítiques, aplicades mitjançant injeccions intradèrmiques a la zona a tractar, amb la funció de disoldre el greix acumulat, provocant la reducció de volum. A més, s’aconsegueix activar la circulació limfàtica,  ajudant a l’eliminació de líquids i toxines. Es pot aplicar a qualsevol zona del cos excepte el pit i se sol aplicar al gluti, abdomen i cuixes. El tractament,  a més, és efectiu per a tractar la cel·lulitis, doncs activa la circulació i reafirma els teixits.

Temps de Tractament: 15-20 minuts

Apreciació de Resultats: 3-4ª sessió

Número de Sessions: Mínim 4-6

mesoterapia_fotook

En el tractament de la mesoteràpia, les injeccions es realitzen amb agulles de diàmetre i longitud reduïdes. Habitualment no són doloreses, doncs son molt superficials i s’injecta molt poca medicació.

PREGUNTES FREQÜENTS

  • Quins efectes secundaris es poden derivar de la tècnica?

En principi, els efectes derivats de la realització de mesoterpàpia son banals i de duració limitada. Es poden produir petits hematomes a les zones de punció, passatgers i sense dolor, que es resolen espontàniament en 24-72 hores. Pot aparèixer un eritema (zona de color vermell) a la part on s’actua localment, secundari a una reacció inflamatpòria fisiològica derivada de les pròpies puncions i que, en ocasions, és indicatiu de que la tècnica està fent l’efecte desitjat. En definitiva, aplicant uns principis d’asèpsia bàsica i una bona tècnica injectiva, els efectes secundaris es minimitzen fins a quasi no aparèixer.

  • Haig de prendre alguna precaució abans o després d’una sessió de mesoteràpia?

És aconsellable que abans d’una sessió de mesoteràpia per a la cel·lulitis, eviti depilar-se les cames, ja que el propi acte de la depilació produeix per norma una reacció vermellosa de la zona que la fa més vulnerable al dolor. Al mateix temps, és aconsellable abans de la sessió no posar-se crema a la zona a tractar ja que aquesta queda lliscosa i l’agulla podria produir petits tallas a l’endinsar-se a la pell.

després d’una sessió de mesoteràpia no és aconsellable exposar-se de forma directa al sol o sometre’s a tempreatures extremes. Eviti: saunes, gimnàs, platja, piscina…

  • Quantes sessions son necessàries per a assolir l’objectiu? 

Òbviament depèn de la patologia a tractar. Per al cas particular de la cel·lulitis, solen ser necessàries entre 4 i 6 sessions amb una freqüència setmanal, com a tractament de xoc, seguides de 4 sessions més amb una freqüència de 15 dies.

  • És necessari un manteniment?

És molt recomanable. En casos de patologia dolorosa, s’hauria de realitzar una sessió coincidint amb els canvis estacionals i tantes sessions com el pacient necessiti en funció de l’empitjorament (en general, no solen ser necessàries més de 3-4 sessions a l’any).

Altra vegada en el cas particular de la cel·lulitis, després del tractament de xoc mig, es requereix una sessió al mes durant un mínim de 6 mesos.

  • En cas de voler perdre zones d’acumulació de greix localitzat, s’ha de realitzar una dieta juntament amb el tractament de la mesoteràpia?

És aconsellable per dos motius:

– Una dieta equilibrada, lleugerament hipocalòrica i nutricionalment correctam ajudarà a que els nòduls de greix i/o cel·lulitis no evolucionin cap a estats més avançats.

– Habitualment les acumulacions de greix solen estar lligats de manera directament proporcional a uns hàbits dietètics incorrectes.

En definitiva, uns bons hàbits nutricionals ens ajudaran a aconseguir millors resultats.

  • Si pateixo alguna enfermetat (hipertensió arterial, diabetis mellitus, colesterol…), puc rebre un tractament de mesoteràpia?

Sí, sempre i quan el metge que li ha de realitzar el tractament hagi invetstigat sobre les seves possibles patologies i sàpiga que la medicació és la més adequada per a la seva patologia a tractar.

  • … I si estic embarassada?

Durant l’embaràs existeixen una gran quantitat de medicaments que podrien fer mal al fetus. Per això, el mesoterapeuta experimentat ha de conèixer quins fàrmacs es poden injectar i quins no. En qualsevol cas, actualment, cada vegada hi ha més tendència a la utilització de fàrmacs homeopàtics per a tractar segons quines patologies en mesoteràpia i aquests no tenen efectes secundaris durant l’embaràs. En qualsevol cas, la tècnica ha de ser utiiltzada amb precaució durant l’embaràs.

  • En cas de cel·lulitis, existeix l’anomenat efecto rebote

El efecto rebote ve a dir-se que, després d’un tractament i assolit el resultat desitjat, passat un cert temps, allò que havia desaparegut torna a aparèixer. En el cas de la cel·lulitis tractada amb mesoteràpia, sempre i quan el tractament s’acompanyi d’una tècnica i medició adequades, no sol passar. Ara bé, els factors hormonals personals, els hàbits de vida, els excessos dietètics i la no-realització d’un manteniment per part del pacient, poden contribuir a que els resultats en el temps empitjorin. Pero com podrà observar, aquestes cirumstàncies són modificables. En qualsevol cas, la mesoteràpia s’ha demostrat com el tractament més eficient per a combatre la cel·lulitis.

  •  Si em punxo per a eliminar la cel·lulitis, també perdré pes?

No necessàriament. El pes total és el sumatori de totes les esructures del cos humà. Sens dubte, a més greix, més pes. Però quan actuem contra la cel·lulitis, ho estem fent de manera local amb 3 objectius:

Millorar l’aspecte de la pell (la famosa pell de taronja o el canapè de Chesterfield)

Activar la circulació perifèrica i el drenatge linfàtic, amb la finalitat de millorar l’aspecte de les micro-varícules que s’organitzen com a conseqüència d’una retenció de productes de desfet.

Disminuir el volum de la zona a la qual s’actua (abdomen, cuixa, gluti, malucs…)