• Assessorament Nutricional

  • Dietes Especials i en Diferents Etapes:

– Pediatría                               -Esport

– Gestació  i lactància            – Menopausia

– Geriàtrica                -Osteoporosi

– Oncologia                -Patologia digestiva